Välkommen till www.nolla.nu, nollningshemsidan för Datatekniksektionen inom TLTH och de nyantagna studenterna till civilingengörsprogrammen i datateknik och informations- och kommunikationsteknik vid Lunds tekniska högskola.

Nollningen är nu vad D-sektionen beträffar över, och vi välkomnar alla nyblivna ettor.